Akademik Tercüme

Ülkeler arasında dil, din, ırk, sosyal,  kültürel ve benzeri farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar yavaş yavaş ortadan kalkarak ülkeler arasındaki sınırlar sadece somut olarak var olmakta ve milletler arası iletişim hızını kesmemektedir. İş, eğitim veya seyahat amaçlı farlı ülkeler gidilmesi, farklı dillere sahip yazı ve belgelerin anlaşılması gibi durumlarda ise tercüme hizmetlerine gereksinim duyulmaktadır. Tercüme hizmetler, sözlü ve yazılı olmak üzere iki ana grupta toplanmaktadır. Sözlü tercümeler; ardıl çeviri, simultane çeviri ve nikâh çevirisi olarak bilinmektedir. Yazılı çeviriler ise oldukça geniş bir kapsama sahip olmaktadır. Yazılı çeviriler içerisinden akademik tercüme hizmeti, lise, üniversite ve daha üstte yer alan doçentler, profesörler veya öğretim görevlileri tarafından fazlaca ihtiyaç duyulan bir tercüme hizmeti olarak göze çarpmaktadır.

Akademik tercüme hizmeti; eğitim ve akademik alanlarda kariyer yapmak isteyen eğitmenlerden, herhangi bir mesleğe bağlı olduğu halde kendini geliştirmek isteyen doktorlara ve öğrencilik hayatlarında yapılması ve araştırılması gereken konuların çalışmalarını tamamlaması gereken öğrencilere kadar geniş bir alanda kullanılmaktadır. Sözlü tercüme hizmetlerinin yanı sıra tüm yazılı tercüme hizmetleri ve içinde yer alan akademik tercüme hizmetinin tekrar tekrar kontrol edilerek var olan hataların düzeltilebilmesi avantajına sahip olmaktadır. Öğrencilerin, ödev çevirileri, bitirme tezleri, eğitim hayatındaki önemli makaleler, akademik konulara ilişkin yazılar ve benzeri alanlarda sıkça başvurulmaktadır.

Çevirisi yapılacak dillerin anlam farklılığından doğabilecek yanlış anlaşılmalar olabileceği gibi tercümanların eksik bilgi birikimi de kaliteli çevirilerin yapılmasını engelleyebilmektedir. Bu nedenle çeviri hizmeti alacağınız firmanın öncelikle araştırılması ve kaliteli tercüman kadrolarına sahip olması hususu dikkate alınması gerekmektedir. İhtiyacınız olan çeviri metninin sahip olduğu dil hangi dile ait olursa olsun akademik tercüme hizmetinin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi birikimine sahip olunması önem taşımaktadır. Anlaşılır, net ve doğru bilgilere sahip olarak yapılması gereken çeviriler, hazırlanmasını istediğiniz tarihe kadar detaylı ve titiz bir çalışma ile itina ile çalışılıp hazırlanmaktadır. Memnuniyetiniz için her detay incelenmekte ve kusursuz bir çeviri hizmeti yapılarak değerli müşterilere akademik tercümeler gururla sunulmaktadır.