Ardıl Çeviri Nedir?

Dünya üzerinde yaşayan farklı dillere sahip milletler ve ülkelerin; farklı amaçlar doğrultusunda iletişime geçmesi ve bu iletişimin gerçekleşmesi için gerekli çeviri hizmetlerinin yapılması gerekmektedir. Farklı statü ve koşullarda yapılan bu hizmetler bazen de anlık yapılmaya uygun olmaktadır. Anlık yapılan yani konuşmacılar ile çevirmenlerin aynı ortamda yer alması ve çevirmenlerin hiçbir teknik destek kullanmadan sohbet eşliğinde gerçekleştirilen çeviriye ardıl tercüme adı verilmektedir. Ardıl tercüme de konuşmacılar bilgi aktarımını yapmakta ve tercümanlar dinlemektedir. Ardından karşı tarafa doğru bir şekilde ifade edilen bilgileri aktarmaktadır. Oldukça kısa, gizliliği önem taşıyan ve resmi toplantılarda başvurulan bir tercüme hizmeti olarak bilinmekte ve kullanılmaktadır.

Çeviri hizmetlerinde hangi tercüme çeşidi olursa olsun, tercümanlardan yüksek düzeyde tecrübe ve uzmanlık bekletişi olmaktadır. Farklı dillerden çeviri için yapılması nedeni ile küçük bir dikkatsizlik neticesinde büyük hatalara veya yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle çeviri hizmetleri içerisinde bu konuya özellikle hassas yaklaşılan ve çevirisi yapılacak dillere ana dili kadar hâkim olması beklenilen çeviri hizmeti ardıl tercüme hizmeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Sohbet şeklinde ilerlemesi ve hiçbir teknik desteğin bulunmaması bu hassasiyeti arttırmaktadır. Aynı zamanda kısa süreli toplantılarda başvurulması da tercümanın yüksek düzeyde tecrübeli olmasını gerektirmektedir. Yazılı çevirilerde yapılan çeviri belgelerinin, sonradan tekrar kontrol edilmesi ve olası hataların düzeltilmesi gibi olanakları bulunmaktadır. Ardıl tercüme de ise böyle bir imkân yok olmaktadır.

Konuşmacılar, söz konusu toplantılarda tercüme hizmetini gerçekleştirecek tercümanlar için 3 ve 5 cümle sonunda durarak, tercümanın hizmeti gerçekleştirmesi için ona zaman tanımaktadır. Kısa kısa konuşarak sözü tercümana bırakması ve ardıl tercüme hizmetinin gerçekleştirilmesi için en sağlıklı ve doğru bilgi aktarımı bu şekilde sağlanmaktadır. Tercüman söylenenleri sadece not alarak telaffuz edilmesini sağlamakta ve başka hiçbir teknik desteğe başvurmaması gerekmektedir. Bu söz konusu bilgilerin hassas ve ciddi anlamda gizlilik taşıması bakımından altı çizilir bir nokta olmaktadır. Kaliteli ve yeterli bilgi birikimine sahip bir tercüman ile ardıl tercüme başarılı bir şekilde yapılmaktadır.