Avrupa Birliği Hibe Projeleri

Avrupa Birliği ve Türkiye arasında yapılan işbirliği çerçevesinde, öncelikli kalkınma programlarının uygulandığı alanlarda, onay alan kalkınma içerikli projeler hibe programı teşvikleri ile desteklenmektedir. Önceden belirlenen şartlara uygun olarak hazırlanan projeler bir yarışma ortamında değerlendirilmekte ve başarılı olanlar Avrupa Birliğinin verdiği hibeden yararlanmaktadırlar.

Avrupa Birliği Hibe Projeleri hazırlık ve uygulamaları Devlet Planlama Teşkilatı’nın yönetiminde gerçekleşmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri arasında kültürel kaynaşmayı ve gelişmeyi içeren bir faaliyettir. Çevre, özgürlük, adalet ve ortak pazar olgularını pekiştirmek adına yapılan çalışmalardır. Türkiye’de birçok kişi bu hibelerden yararlanacak projeler üreterek başarılı olmuştur. Her yıl 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ekim olmak üzere dönemsel başvurular alınmaktadır.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerden alınan fonlarla toplanan Avrupa Birliği Hibe Projeleri Fonu kabul edilen projelere dağıtılmaktadır. Bu projeler için değişik tarihlerde “Proje Teklif Çağrıları” yapılmaktadır. Bu çağrılar, hibe desteğini almak amacıyla değerlendirmelere katılacak kişi veya kurumlara, proje tekliflerini hazırlamaları için yapılmaktadır. Teklif çağrıları, başvuru rehberleriyle beraber yayınlanmaktadır.

Bu rehber, katılımcıların ihtiyacı olacak tüm bilgileri, kuralları, süreçleri, maliyet ve değerlendirme kıstaslarını kapsamaktadır. Başarılı olacak projeler için yapılacak sözleşmelerin, şartlarını da içermektedir. Çağrılar yapılmadan önce ve yapıldıktan sonra geniş bilgilendirme kampanyaları düzenlenip, katılımcılara proje hazırlama eğitimleri verilmektedir.

Avrupa Birliği Hibe Projeleri çağrılarına yerel yönetimler, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar katılabilir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler de direk gelir artırıcı özellik taşımayan projeleri için Avrupa Birliği hibelerinden yararlanabilirler. Ayrıca bu programlara sanayi, ticaret, ziraat, meslek oda ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, sendikalar, kooperatifler, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve eğitim kurumları da katılabilmektedir. Başarılı olan Avrupa Birliği hibe projeleri fonundan yararlandırılacak projelerin, Avrupa Birliği’ne sunulması gerekmektedir.

Bu bağlamda projelerin en doğru şekilde tercüme edilmesi büyük önem taşımaktadır. Tercüme büroları, AB Projeleri sunum tercümelerinde deneyimli ve işinin ehli tercümanlarıyla en doğru çalışmaları yaparak proje sahiplerine yardımcı olmaktadırlar. Kapsamlı ve ciddi bir tercüme süreci gerektiren bu çalışmaların, AB hibe projelerinde uzmanlaşmış tercümanlar tarafından yapılması gerekmektedir.