Blog

Çince

ÇİNCE TERCÜME İLE İLGİLİ KAPSAMLI BİLGİ

Nüfusu göz önünde bulundurulduğunda dünyanın en çok konuşulan dillerinden bir tanesi Çince gibi görünüyor olsa da dilin kullanım yaygınlığı seneler içerisinde değişmiştir. Çin’in ekonomik anlamda büyümesi ile beraber her geçen gün Çince tercüme ihtiyacı da artmaya başlamış ve daha yaygın hale gelmiştir. Sürekli yükselen bir ivme ile büyümeye ve gelişmeye devam eden Çin zor ve karmaşık bir dil yapısına sahip olduğundan dolayı tercümesi yapılırken de oldukça titiz davranılmalıdır. Çin diline tercümelerin profesyonel tercümanlar tarafından yapılması metinlerin sorunsuz olarak çevrilmesi ve doğru aktarımı göz önünde bulundurulduğunda oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Ağırlıklı olarak ticari ilişkilerden oluşmakta olan Çin bağlantıları Çince tercüme söz konusu olduğunda genellikle resmi yazışmaların söz konusu olduğunu gözler önüne sermektedir. Ticari anlaşma yahut yazışmaların ise oldukça büyük bir özen ile tercüme edilmesi gerekmektedir. Ufak hataların dahi büyük kayıplara yol açabileceği bu tür yazışmalar için uzman bir Çince tercümandan hizmet alınması daha az sorun yaşanmasına ve daha doğru metinlerin elde edilmesine yardım edecektir. Profesyonel bir tercümanın yapacağı çeviride pek çok farklılık göze çarpacaktır. Bunlardan ilki şüphesiz metinlerin Çin diline uygun olarak düzenlenmesi ve metinlerin sorunsuz olarak formatlara uygun şekilde aktarılması olacaktır. Devamında ise onaylı tercümelerin daha geçerli olması ve işlemler esnasında kullanılabilir olması gelmektedir.

Çince içerisinde pek çok lehçe barındırmaktadır. Dil yapısı göz önünde bulundurulduğunda bir kişinin günlük bir gazeteyi okuyabilmesi için yaklaşık olarak üç bin karakteri biliyor ve tanıyor olması gerekmektedir. Akıcı olarak Çince bilmek ve dili kullanabilmek için ise yaklaşık olarak yedi bin karakterin tanınması gerekmektedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda Çince tercüme yapacak olan tercümanların ciddi bilgi birikimine sahip olması ve dili aktif şekilde kullanabiliyor olması gerekmektedir. Profesyonel tercümanlar tarafından yapılan tercümeler hem zaman açısından hem de güvenilirlik açısından pek çok avantaja sahip olacaktır. Bu sebeple ağırlıklı olarak ticari yazışmaların söz konusu olduğu tercümelerde profesyonel bir tercümandan hizmet alınması daha akıllıca olacaktır.