Blog

Hukuki Tercüme

Hukuki Tercüme

Hukuki tercüme, yasal konularda bağlayıcı özellikler içerdiği için oldukça önem taşıyan tercüme çeşididir. Tam bir yetkinlik gerektirir. Hukuki tercümelerde her cümle kesinlik taşır. Muallâkta kalan anlatımlara yer yoktur. Doğru bir hukuki tercüme yapmak için hukuk alanında eğitimli ve donanımlı olmak gerekmektedir. Yapılan çevirideki maddeler, cümleler, kelimeler net ve anlaşılır olmak zorundadır. Bu tarz tercüme yapan tercümanlar, ciddi bir sorumluluk üstenmektedirler. Çünkü çevirisi yapılan belge üzerinde yapılacak bir hata, adı geçen kişi ve kuruluşlara cezai yükümlülük getirebilmektedir. Bu gibi durumlarla muhatap olmamak için hukuki tercümelerin, işinin ehli profesyonel kişilerce yapılması gerekir. Hukuki tercüme yapacak tercümanların,  Türk hukukunun yanı sıra uluslararası hukuk mevzuatlarına tam anlamıyla hâkim olması gerekmektedir. Hukuki mevzuatı ve terminolojiyi bilen tercümanlar, kaynak dilden hedef dile çeviri yaparken, aynı anlamı yansıtmak zorundadırlar. Bu da büyük bir özen ve dikkat gerektirir.

Hukuki tercümelerde yapılacak küçük hatalar, geri dönüşü olası olmayan maddi ya da manevi zararlara neden olabilmektedir. Hukuki tercümeler, uluslar arası hukuk davalarının yanında diğer tüm hukuk dalları davaları için de yapılmaktadır.  Dolayısıyla hukuki tercüme yapacak tercümanların, bu konulara hâkim uzmanlar olması gerekmektedir. Hukuk bürolarında çalışan, hukuk eğitimi almış mütercim tercümanlar, bu tercümeleri yapabilecek kişilerdir. Uluslar arası faaliyet gösteren büyük şirketler, kendi bünyelerinde kaynak dile tam hâkim olan hukukçularla çalışmayı yeğlemektedirler. Bu imkâna sahip olmayanlar içinse en doğru seçenek, yeminli tercüme bürolarıdır. Hukuki belgelerin tercümesi pek çok konuda uzmanlık, eğitim ve tecrübe gerektirmektedir. Çünkü hukuki tercümanlar gerektiği zaman mahkemeler katılmakta, sözlü olarak anında tercümeler yapmaktadırlar. Bu anlamda hukuki tercümeler için hem yazılı hem de sözlü tercümeler demek, doğru olmaktadır.

Hukuki tercümeler, yazım dili ve şekliyle diğer tercümelerden ayrılmaktadır. Bu nedenle hukuk alanında tam yetkinlik gerektirir. Türkiye’de Avrupa Birliğiyle olan yakınlaşmalar doğrultusunda pek çok uluslar arası ticari ortaklık oluşmuştur. Bu nedenle hukuki tercüme ihtiyacı doğmaktadır. Artan taleplere güvenli hizmetler sunan, profesyonel tercüme bürolarının sayıları da hızla artmaktadır. Hukuki tercümeler uzmanlık gerektirdiği için tercüme bürolarının tercih edilmesi doğru olacaktır.