Hukuki Tercüme

Hukuki Tercüme Nedir?

Hukuki çeviri, ülkeler arası adli yazışmalar ve tüm belgelerde ihtiyaç duyulan bir çeviri türüdür. Hukuki metinler terimsel zenginliğe sahiptir. Bu metinler kişi ya da kurumların hak savunmalarını ifade ettiği için hukuki çeviri işlemlerinin profesyonel kişiler tarafından yapılması gereklidir. Gerek uluslararası gerekse Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarına hakim çevirmenler tarafından yürütülen projelerde, hata payı sıfıra indirgenir. Son okuma işlemleri ve alanında uzman çevirmen kontrolleri ile tüm yazışmalar, belgeler, evraklar kusursuz şekilde sizlere teslim edilir.

Hukuk Tercüme – Hukuki Çeviri Neleri Kapsar?

hukuki çeviriHukuki çeviri; sözleşme çevirisi, vekâletname çevirisi, mahkeme kararı çevirisi, kanun ve mevzuat çevirisi gibi birçok farklı detayı içerisinde barındırır. Hukuk eğitimi almış profesyonel çevirmenler tüm belgeleri detaylı şekilde inceler ve bir süre belirtir. Verilen süre içerisinde tüm çeviri işlemleri gerçekleştirilir ve teslim edilir.

Hukuki tercüme, yasal konularda bağlayıcı özellikler içerdiği için oldukça önem taşıyan tercüme çeşididir. Tam bir yetkinlik gerektirir. Hukuki tercümelerde her cümle kesinlik taşır. Muallâkta kalan anlatımlara yer yoktur. Doğru bir hukuki tercüme yapmak için hukuk alanında eğitimli ve donanımlı olmak gerekmektedir. Yapılan çevirideki maddeler, cümleler, kelimeler net ve anlaşılır olmak zorundadır. Bu tarz tercüme yapan tercümanlar, ciddi bir sorumluluk üstenmektedirler. Çünkü çevirisi yapılan belge üzerinde yapılacak bir hata, adı geçen kişi ve kuruluşlara cezai yükümlülük getirebilmektedir. Bu gibi durumlarla muhatap olmamak için hukuki tercümelerin, işinin ehli profesyonel kişilerce yapılması gerekir. Hukuki tercüme yapacak tercümanların,  Türk hukukunun yanı sıra uluslararası hukuk mevzuatlarına tam anlamıyla hâkim olması gerekmektedir. Hukuki mevzuatı ve terminolojiyi bilen tercümanlar, kaynak dilden hedef dile çeviri yaparken, aynı anlamı yansıtmak zorundadırlar. Bu da büyük bir özen ve dikkat gerektirir.

Hukuki Çeviri Bürosu İşlemleri ve Gizlilik

Tüm çeviri işlemlerinde olduğu gibi hukuki çeviri sürecinde de gizlilik büyük bir önem taşır. Kişisel ve kurumsal bilgiler içeren hukuki evraklar – metinler, Glovega Tercüme bürosunda gizlilik ilkelerine tabidir. Veriler paylaşılamaz. Birçok farklı dilde hizmet alabileceğiniz hukuki çeviri hizmetlerinin detaylarını öğrenmek için İletişim sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Profesyonel Hukuki Çeviri Hizmeti Glovega Tercüme

Glovega Hukuki çeviri bürosu, uzman tercüman kadrosu ile %100 müşteri memnuniyeti odaklı çalışma sağlar. Tüm dillerde profesyonel çeviri hizmetleri sunan firmamız, talep edilen her alanda uzman çevirmenler sayesinde hedef içeriğin tam anlamı ile tercüme edilmesini sağlamaktadır. Yeminli tercümanlar tarafından tüm çeviri işlemleriniz titizlik ile gerçekleştirilir. Resmi işlemleriniz için yeminli tercüman kadromuz minimum sürede maksimum kalitede projeler teslim etmektedir.

Hukuki tercümelerde yapılacak küçük hatalar, geri dönüşü olası olmayan maddi ya da manevi zararlara neden olabilmektedir. Hukuki tercümeler, uluslar arası hukuk davalarının yanında diğer tüm hukuk dalları davaları için de yapılmaktadır.  Dolayısıyla hukuki tercüme yapacak tercümanların, bu konulara hâkim uzmanlar olması gerekmektedir. Hukuk bürolarında çalışan, hukuk eğitimi almış mütercim tercümanlar, bu tercümeleri yapabilecek kişilerdir. Uluslar arası faaliyet gösteren büyük şirketler, kendi bünyelerinde kaynak dile tam hâkim olan hukukçularla çalışmayı yeğlemektedirler. Bu imkâna sahip olmayanlar içinse en doğru seçenek, yeminli tercüme bürolarıdır. Hukuki belgelerin tercümesi pek çok konuda uzmanlık, eğitim ve tecrübe gerektirmektedir. Çünkü hukuki tercümanlar gerektiği zaman mahkemeler katılmakta, sözlü olarak anında tercümeler yapmaktadırlar. Bu anlamda hukuki tercümeler için hem yazılı hem de sözlü tercümeler demek, doğru olmaktadır.

Hukuki tercümeler, yazım dili ve şekliyle diğer tercümelerden ayrılmaktadır. Bu nedenle hukuk alanında tam yetkinlik gerektirir. Türkiye’de Avrupa Birliğiyle olan yakınlaşmalar doğrultusunda pek çok uluslar arası ticari ortaklık oluşmuştur. Bu nedenle hukuki tercüme ihtiyacı doğmaktadır. Artan taleplere güvenli hizmetler sunan, profesyonel tercüme bürolarının sayıları da hızla artmaktadır. Hukuki tercümeler uzmanlık gerektirdiği için tercüme bürolarının tercih edilmesi doğru olacaktır.