Blog

Japonca Çeviri Hizmetleri

JAPONCA TERCÜME HİZMETLERİ

Japonya’da ve Japon göçmen toplulukları arasında 128 milyon insanın konuştuğu bir dil olan Japonca bugün dahi kabul gören görüşe göre 5 bin yıl önce Korece’den türemiş bir dildir. Ayrıca, Ural – Altay Dil Ailesinden olan Japoncanın dil mantığı ve sözcük dizilimi Türkçe ile benzeşmektedir. Dilbilimciler Japoncayı; Eski Japonca, Geç Dönem Eski Japonca, Orta Japonca ve Çağdaş Japonca olarak dört dönemde incelemişlerdir. İlk dönemde bir alfabeye sahip olmayan Japonca sadece bir konuşma dili olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, 5. Yüzyılın sonunda Kanji denilen ve 1945 karakterden oluşan yazı sistemini Çin’den Japoncaya uyarlamışlardır. Ardından,  46 karakterden oluşan ve Kanjinin hızlı kullanımından dolayı Hiragana yazı sistemi doğmuştur. Son olarak yabancı kökenli kelimeleri ve yabancı kökenli isimleri belirtmek için başvurulan bir alfabe olarak 46 karakterden oluşan Katagana’nın kullanıldığı görülmektedir.

Üç alfabe ve 321 harften oluşan bu dil karmaşık bir yapıya sahiptir. Haliyle, Japoncanın çevrim işleminin yeminli profesyonel tercümanlar marifetiyle yapılması ve asıl metne sadık kalınması tercümelerin kusursuz olması açısından ehemmiyet arz etmektedir. Özellikle resmi işlemlerde kullanılacak tercüme işlemleri hata kabul götürmeyen özel bir husustur. Tercümesi yapılan pek çok evrağın resmi karşılık bulabilmesi için yeminli bir tercüman onayı ve noter tasdiki gerektirir. Bu sebeple, bu işler için kurulmuş olan profesyonel bir bürodan hizmet almak elzemdir.

5 Ekim 1961 tarihli Lahey Anlaşmasında uluslararası belge dolaşımı apostil edinme şartına bağlanmıştır. Bu suretle, kira sözleşmeleri, dava dilekçeleri, siyasi belgeler, iş anlaşmaları, diplamalar, kimlikler, doğum belgeleri, evlilik cüzdanları, mahkeme kararları, şirket yazışmaları ve buna benzer belgelerin resmi karşılık bulabilmesi için lahey konvassiyonu şartı gereği apostil işlemini gerektirmektedir. Tercüme edilmesi en zor dillerden olan Japonca ve Japonca olarak düzenlenmiş evrak ve dokümanlarınızın çeviri işlemi için çeviri hizmeti sunan büronun çalıştığı çevirmenlerin tecrübe ve dile olan hakimiyeti önemlidir. Çeviri işlemlerinizin apostilli olarak ve kusursuz bir şekilde tarafınıza teslim edilebilmesi için  tecrübeli bir tercüme bürosunu tercih etmeniz gerekmektedir.