Kitap,Broşür,Katalog Tercüme

Kitap, Broşür, Katalog Tercüme

Detaylı ve dikkatli tercüme gerektiren alanlardan bir tanesi kitap, broşür, katalog tercüme çalışmalarıdır. Kapsamlı bir çalışma olup, alanında uzmanlaşmış tercümanlar tarafından yapılması gereklidir. Katalog ve broşür tercümeleri, firmaların uluslar arası ticaret alnında kendilerini en iyi biçimde tanıtmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu tarz tercümelerin özenli çalışmalarla yapılması, kuruluş ve firmaları dünya pazarında üst düzeyde temsil etmesi gerekir. Katalog ve reklam içeren broşürlerin tercümeleri, basit çevirilerle yapıldığında istenilen sonuçlar alınamamaktadır. Bu tarz belgelerin, terminolojiye ve ticaret diline hâkim profesyonel tercüman ekibiyle tercüme edilmesi gereklidir. Kitap, broşür ve katalogların sayfa yapısının korunarak tercüme edilmesi, varsa reklam içeriklerinin monte edilmesi gereklidir. Bunu da ancak profesyonelleşmiş tercümanlar ve tercüme büroları yamaktadırlar.

Teknik bilgi ve deneyim gerektiren kitap, broşür, katalog tercüme hizmetleri, bu alanda uzmanlaşmış tercüme büroları tarafından yapılmaktadır. Hazır çalışma kadroları ile istenilen tüm teknik özelliklere sahip tercümeleri yapabilen bürolar, müşterilerine büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Her şeyin tek bir çatı altında yapıldığı bu tercüme çalışmaları, sorunsuz olarak müşterilere teslim edilmektedir. Çevirisi yapılacak kitap, katalog ve broşürler önce dijital ortama taşınmaktadır. Çeviri yapmaya uygun hale getirilince, konunun uzmanı olmuş tercümanlarca tercüme edilmektedir. Tercüme işlemi tamamlanınca, profesyonel editörler tarafından birkaç defa kontrol edilmektedir. Gerekli onaylar çıkınca da baskıya hazır hale gelmektedir. Bu tercüme kapsamlı, ayrıntılı ve konuya hâkimiyet gerektiren bir tercüme çeşididir.

Bu tarz tercümelerin profesyonel ellerden çıkması firmanın saygınlığını artıracaktır. Basit tarzda hazırlanmış kitap, broşür, katalog tercüme çalışmaları, firma ve kuruluşların temsil gücünü düşüreceği için tavsiye edilmemektedir. Her alandaki kitap, katalog, broşür, dergi ve kılavuzların kaynak dilden hedef dile çevrilmesi çalışmalarında profesyonel ve deneyimli tercümanların görev alması kaçınılmaz bir koşuldur. Aksi halde sorunlar yaşanabilecektir. Firmaların yabancı ülkelerde tanıtımını üstlenecek, özel bir vitrin görevi yapacak katalog ve broşürler özenli çalışmalarla tercüme edildiğinde, firmalara büyük getiriler kazandıracaktır. Aynı kazançlar bireysel yazılmış kitapların tercümeleri için de geçerlidir. Emek verilerek yazılan farklı içerikli kitapların, en doğru tercümelerle çevrilmesi çok önemlidir.