Kurumsal Tercüme

Kurumsal Tercüme

Kurumsal bütünlüğün sağlanması adına kurumsal tercüme büyük önem taşımaktadır. Farklı yorumların yapılmasının önüne geçmek için avantaj sağlayan bir tercüme çeşididir. Ayrıca kurumlarda çalışan kişilerin, tercümeye ayıracakları zamanı, daha aktif biçimde kullanmalarını sağlamakta, dolayısıyla iş kayıplarının önüne geçmektedir. Kurumsal alanda yapılan tercümeler sorumluluk taşıyan tercümelerdir. Özenli kontroller gerektirir. Oysa profesyonel olarak hazırlanmış kurumsal tercümeler, kurum içi çalışanlara denetim için harcayacakları zamanı, iş adına kullanmak için olanak kazandırır. Bilindiği üzere, normal belge ve dokümanlar, tercüman tarafından tercüme edilirken kurumsal tercümeler ortak grup çalışmalarıyla gerçekleştirilir. Bu durum, çok özenli ve dikkatli bir zamanı içerir.

Kurumsal tercümede, kaynak dilden hedef dile çeviri yapan tercümanların, her iki dile de üst düzeyde hâkim olması şarttır. Fakat sadece dillere hâkim olmak yeterli bir özellik değildir. Kurumsal tercüme alanında, akademik ve özel konular hakkında tam bilgi sahibi olmayı da gerektirir. Bu tarz çevirilerin yapılmasında kurumsal yapı hakkında (Tıp, eczacılık, hukuk mühendislik, doğa bilimi, sosyal bilimler ve ekonomi gibi,) tam ehliyetli olmak zorunludur. Kurumsal tercüme bir grup çalışmasıyla yapılır. Grubun lideri olan tercüman, kurumsal tercüme metninde kullanılacak terminolojiyi belirleyip grup arkadaşları ile paylaşır. Böylece çalışma, tek bir dil ve anlatım üzerinden gerçekleştirilir. Bir tercümenin geçtiği evreleri şöyle sıralamak mümkündür. Çevirisi yapılacak kaynak metin çözümlenir. Sonra, hedef dile çevirisi yapılır. Son aşamada ise hedef dilde hazır metin haline getirilir. Hazırlanan metin, kaynak dili bilmeyen fakat hedef dile hâkim olan profesyonel bir denetmen tarafından denetlenir.

Kurumsal tercüme hizmeti sunan tercüme büroları, aynı firmalarla devamlı çalıştıkları için konuya hâkim olduklarından, kaliteli ve hatasız hizmetler sunar. Bu tarz büroların her zaman hazır kadroları vardır. Hizmette kesinti riski yaşatmazlar. Uzman kadrolarıyla hızlı ve sağlıklı çalışmalar üretirler. Bu da firmalar ve kurumlar için çok önemli bir ayrıntıdır. Güvenilir ve kesintisiz hizmet sunarlar. Çapraz tercüme hizmeti de veren kurumsal tercüme yapan bürolar, kurumların öncelikli tercihi olmaktadır. Ekip çalışması gerektiren bu tercüme çeşidi için güvenilir bürolarla çalışmak öncelik taşımaktadır.