Blog

Osmanlıca

                                     KÖKLÜ GEÇMİŞE SAHİP DİLLERİN İFADE EDİLMESİ

Osmanlı Devleti döneminde hayat bulan, Arapça ve Farsçanın etkisinde kalan Lisan-ı Osmani ismi anlamına gelen Osmanlıca dili 13.YY’dan 20.YY’a kadar kullanılmış olduğu gözlenmektedir. Zamanın 600 yıl dünyaya hükmetmiş Osmanlı Devletine ait olan ve özellikle resmi alanlarda kullanılan bir dil olarak tanınmaktadır. Çeviri hizmetlerine olan ihtiyaçların bu dilde de yoğun olarak talep edilmesi ilk olarak tarihi geçmişimizin bu dile ait olması, diğer ise işinde özensiz çeviri bürolarının birçok kişiyi mağdur etmesi olmaktadır. Bu nedenle hizmet verdiği dillere ana dili kadar hâkim ve uzun yılların ve başarılı çalışmaların tecrübesi ile yoğrulmuş tercüman kadrosuna sahip tercüme bürolarının tercih edilmesi bilhassa tavsiye edilmektedir.

Tercüme hizmetleri sözlü çeviri hizmetleri ve yazılı çeviri hizmetleri olarak genel anlamda iki gruba ayrılmaktadır. Aynı zamanda sözlü çeviriler; ardıl çeviri, simultane çeviri ve nikâh çevirisi olarak bölümlere ayrılmaktadır. Yazılı çeviri hizmetleri ise; Almanca, Moğolca, İspanyolca, Fransızca, Sırpça, Azerice, Osmanlıca dili, Kafkas’ça ve benzeri olmak üzere dünya üzerinde bulunan dil sayısına göre çeşitlenmektedir. Diğer açıdan değerlendirildiğinde ise; her türlü resmi belgelerin çevirisi, yeminli ve noter onaylı tercüme hizmetleri, akademik çeviriler, tıbbi çeviri hizmetleri, Mahkeme çevirileri, herhangi bir metin çevirisi ve daha birçok konuya istinaden çoğaltılabilen geniş kapsamlı çevirilere işaret etmektedir. İstenilen konularda çeviri hizmetleri sunulmakta ve gereken önem ve özen gösterilen çalışmalar sergilenmektedir.

Çeviri hizmetlerinde ele alınması gereken bir diğer can alıcı nokta da, çeviri yapacak firmaların bu konuda yeterli olması olarak belirtilmektedir. Öncelikle kurum içi çalışanlarının sıkı bir bağ ile bağlanması ve herhangi bir kopukluğun olmaması gerekmektedir. Çevrilmesi istenen Osmanlıca dilinin herhangi bir metninde çeviri yapılırken birlikte hareket edilmeli gerektiğinde birbirlerini tamamlayıcı role sahip olmaları önem arz etmektedir. Yine bir çeviri bürosunun kalitesini, müşterileri yani hizmet alan ve hizmet almaya devam eden müşteri kapasitesi belirlemektedir. Bu nedenle hizmet alınacak tercüme bürolarının genel bir araştırmaya veya incelenmeye alınması, istediğiniz hizmetin zamanında, doğru ve eksiksiz teslim edilmesi için yeterli olması mağdur olmamanızı sağlamaktadır.