Patent Tercüme

Patent Tercüme

Patent; bir buluşun (bilimsel veya teknik), buluşu uygulama alanında kullanma hakkının, bir kişi ya da kuruma ait olduğunu gösteren resmi belgedir. Böyle bir buluşa veya ürüne sahip olan kişi ve firmalar, buluşu ya da ürünü istedikleri gibi üretebilme ve kullanma hakkına sahip olabilmek için, patent tercümesi yaptırmak zorundadırlar. Hukuki bir işlem sürecine tabi olan patent tercüme önemli bir tercüme çeşididir. Son dönemlerde büyük önem kazanmıştır. Çünkü patent önemli bir belgedir. Patent belgesi buluşun ya da ürünün sahibine, yasal düzlemde, onu üretme, satma, ithal etme hakkı tanımaktadır. Yani bu ürün veya buluşla ilgili tüm haklar kişiye/firmaya ait olmakta, 3. kişiler hiçbir hak iddia edememektedir. Patent hakları kanunlar tarafından korunmaktadır. Bu nedenle patent haklarını ihlal eden kişiler, kanunlar karşısında ceza almaktadır.

Globalleşen dünyada uluslar arası ticaret faaliyetleri büyük artış göstermektedir. İthalat ve ihracat yapan firmaların ürünleri ve buluşları için aldıkları patentleri çeşitli dillere tercüme ettirme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu bağlamda patent tercüme işlemi büyük önem kazanmaktadır. Patent tercümesi kesinlikle teknik bilgi donanımı gerektiren bir iştir. Patent belgesinin ait olduğu teknik alanda uzman kişilerce tercüme edilmesi gerekir. Bunlar, teknik danışmanlar ve mühendislerdir. Belgenin bir bütün olarak tam ve doğru biçimde tercüme edilmesi çok önemlidir. Patent tercümesinin en çok yapıldığı alanlar mekanik, mühendislik, tıp, kimya, kozmetik, otomotiv, farmasötik kimya ve havacılık alanlarıdır. Patent tercümesinin doğru biçimde eksiksiz olarak yapılması önemlidir. Çünkü patent, mülkiyet alanında değer taşıyan bir belgedir. Kişilere ve kurumlara (firma ve şirketlere) hukuksal düzlemde büyük sorunlar yaratmaması için tam ve doğru bir tercüme yapılması gereklidir. Bu nedenle yeminli tercüme bürolarının tercih edilmesi önem kazanmaktadır.

Bir patent tercüme, profesyonel ve çevirinin yapılacağı dile tam hâkim olan tercümanlar ve denetleyiciler tarafından yapılmalıdır. Kelimeler doğru çevrilmeli, ifadeler net olmalıdır. Patent konusunda bilgi sahibi, konu ile ilgili çalışmalar yapmış, dil bilgisine hâkim olan yeminli tercümanlar tarafından yapılması en doğru seçenektir. Mülkiyet hakkının söz konusu olduğu patent belgesi, hedef dile eksiksiz olarak çevrilmelidir.