Transkript Tercümesi

 

TRANSKRİPT TERCÜMESİ

Okul ve kurs gibi eğitim görülen kurumlardan alınan belgelerin noter yeminli tercüman tarafından tercümesi yapıldıktan sonra notere ibrazı ve onaylanması işlemine denir. Transkript tercümesi yazılı tercüme sınıfında yer alır.  Çevirmen ise çeviri sürecinde kaynak metinde ifade edilen düşünceleri hedef dilde yeniden ifade etmek amacıyla yeniden yorumlama işini yapan kişidir. Çevirmen, kaynak metini çözümleme ve yorumlama işini yöntemli bir şekilde yapan kişi olarak da adlandırılabilir. Bir kimse başka ülkelerde bir okulu ya da öğrenim programını başarıyla tamamladığını, bir derece veya unvanı kullanmaya hak kazandığını, bir iş ya da meslek dalında çalışabilme yetkisini ve yeterliliğini belgelemek için transkripte ihtiyaç duyar. Bu, duruma göre Türkçeden başka bir dile ya da başka bir dilden Türkçeye çevrilme şeklinde olabilir. İşte bu noktada transkript çeviri kişiye yardımcı olacaktır.

Diğer bir deyişle istenilen dile çevrilmiş not dökümü anlamına da gelen çeviri transkript yurt dışında eğitim almak amacıyla yapacağınız başvurularda veya yabancı bir ülkeden aldığınız diplomaların denklik işlemi sırasında da istenmektedir. En çok tercümesi yapılan transkript çeşitleri ise şunlardır: lise, ön lisans, lisans, mastar, yüksek lisans, doktora, sertifika programları gibi. Çevirmen seçerken ise güvenilir ve kaliteli iş çıkaran işinde uzman biri olmasına ve tamamen resmi belge özelliği taşıyan bu dokümanları birebir aynı şekilde çevirmesine dikkat edilmelidir. Aksi takdirde eksiklikler noter onayından geri dönecektir. Ve transkript tercümesi geçerli olması için yeminli noter seçilmelidir.

Kimi çevirmen ofisleri bu hizmeti bir gün içinde dahi gerçekleştirebilmektedir. Çeviri ofislerinin hemen her dilde çeviri hizmeti vardır. Ancak başvuracağı dil ya da ülke nedeniyle farklı çeviri ofisleri tercih edilebilir. Bazı çeviri şirketleri sizin adınıza noter işlemlerini, valilik ya da kaymakamlıktan da apostil işlemlerini yaptırıp kargo ya da kurye ile müşterilerinin adreslerine gönderme hizmeti de vermektedir. transkript tercümesi yaptırmak için tek yapmanız gereken sizin için doğru çeviri bürosunu bulduktan sonra elinizdeki diploma ya da benzeri belgeyi bizzat giderek veya posta yoluyla iletmek ve size geri bildirimlerini beklemektir. Bu hizmet oldukça makul fiyatlara müşterilere verilmektedir.