Ukraynaca Tercüme

Slav dilleri arasında yer alan ve Doğu Slav alt grubunda yer alan bir dil olan Ukraynacanın kökeni eski bir devlet olan Kiev Kinezliği’nin Eski Doğu Slav diline dayanmaktadır. Avrupa’da kabul gören dillerden bir tanesi olan Ukraynaca için tercüme konusunda da her geçen artış görülmektedir.  Özellikle son yıllarda konuşulma oranının uzun bir düşüşten sonra yükselen bir ivme ile artmaya başlaması ile beraber tercüme ihtiyacı her geçen gün artmakta ve pek çok insan tarafından da tercih edilmektedir. Bu da pek çok evrakın Ukraynacaya yahut Ukraynacadan Türkçeye çevrilmesi ihtiyacını doğurarak Ukraynaca tercüman ihtiyacını hissedilir hale getirmiştir.

Kiril alfabesinin farklı bir versiyonuna sahip olan Ukraynaca dili toplamda 33 harf ve 38 fonemden oluşmaktadır. Nispeten zor bir yapıya sahip olan bu dil için profesyonel Ukraynaca tercümanlardan hizmet alınması tercümelerin sağlıklı olması açısından önem taşımaktadır. Buna ek olarak yeminli tercümanların yapmış olduğu tercümeler sonrasında tasdikli olarak sizlere sunulduğundan dolayı güvenlik ve geçerlilik açısından da avantaja sahiptir. Profesyonel bir tercüman bir metni normal dil bilen bir insana oranla daha kısa süre içerisinde ve yine formata uygun olarak çevireceğinden dolayı daha çok tercih edilmektedir. Buna ek olarak pek çok evrakın işleme konulması sırasında yeminli bir tercümanın onayı ve noter tasdiki gereklidir. Bu sebeple de tercüme yapılırken profesyonel bir bürodan hizmet alınması büyük önem taşımaktadır.

Kimlik, kira sözleşmesi, evlilik cüzdanı, boşanma evrakları, dava dilekçeleri gibi hukuk metinleri, ticari anlaşmalar, şirket yazışmaları gibi pek çok önemli ve resmi evrakın Ukraynaca diline çevrilmesi söz konusudur. Bu çevirilerin sorunsuz bir biçimde yapılabilmesi ve kısa süre içerisinde teslim edilmesi için profesyonel hizmet alınması daha sağlıklı olacaktır. Özellikle resmi işlemler için kullanılacak olan maaş bordrosu, kimlik, evlilik cüzdanı gibi evrakların tercümesi söz konusu olduğu durumlarda noter ve tercüman onayı gerekmektedir. Bu gibi durumlar için yeminli tercümanların tercih edilmesi ve tercümelerin noter tasdikli ve apostilli olarak size teslim edilebilmesi için tercüme bürolarını tercih etmeniz gerekmektedir.