Blog

Noter Onaylı Tercüme

NOTER ONAYLI TERCÜME HİZMETLERİ HAKKINDA KAPSAMLI BİLGİ

Kaynak dildeki bir metnin duygu, anlam ve metin bütünlüğü bozulmaksızın hedef dillere aktarılmasına tercüme ismi verilmektedir. Yeminli tercümanlar tarafından gerçekleştirildikten sonra ilgili noter tarafından onaylanmış tercümelere ise noter onaylı tercüme adı verilmektedir. Resmi kurumlara verilmek üzere düzenlenmekte olan kimlik, pasaport, diploma, evlilik cüzdanı, boşanma kararı gibi ciddi önem taşımakta olan belgelerin tercümesi konusunda yeminli tercüman imzası ve noter tasdiki gereklidir. Bu şekilde gerçekleştirilmiş olan tercümelerin geçerliliği bulunmakta iken onaysız tercümelerin geçerliliği bulunmamakta ve güvenilir olarak nitelendirilmemektedir. Bu sebeple ciddi önem taşımakta olan evraklarınızın tercümesi konusunda uzman bürolardan hizmet almanız ve tercümelerinizin yeminli tercümanlar tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Resmi kurumlara teslim edilecek belgelerin onaylanmış ve resmi anlamda değeri bulunması gerekmektedir. Bu sebeple bu tarz kurumlara teslim edilmek üzere düzenlenmiş olan tercüme metinlerinin öncelikle alanında uzman yeminli bir tercüman tarafından gerçekleştirilmesi ve daha sonra ilgili bir noter tarafından onaylanarak noter onaylı tercüme haline getirilmesi gerekmektedir. Bu koşullar yerine getirilerek düzenlenen belgeler resmi kurumlar tarafından kabul görülmekte ve işlem esnasında geçerli kabul edilmektedir. Bu koşulların yerine getirilmediği tercümeler ise yasal kabul edilmediğinden dolayı resmi kurumlarda evrak değeri bulunmamakta ve dahası işlem yapma konusunda geçersiz sayılmaktadır. Bu sebeple resmi kurumlara teslim edilecek olan belgelerinizin tercümesi konusunda yeminli tercümanlardan hizmet almaya özen göstermelisiniz.

Nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport, boşanma belgesi, evlat edinme belgesi ve uyruk değiştirme evrakları gibi evrakların tümü resmi evraklar olup resmi kurumlarda geçerliği bulunan belgeler olarak tanımlanmaktadır. Bu sebeple bu tarz resmi evrakların tercümesi yapılırken noter onaylı tercüme olması gerekmektedir. Bu tarz belgelerin geçerliliğini sürdürebilmesi ve resmi kurumlarda kabul edilebilmesi için yeminli bir tercüman tarafından tercüme edilmesi, doğru bir biçimde düzenlenmiş olması ve son olarak da ilgili noter tarafından tasdik edilmiş olması gerekmektedir. Bu sayede bu belgeler ile işlem yapabilmeniz sağlanmaktadır. Bu tarz belgelerinizin tercümesi konusunda uzman bir bürodan hizmet almanız ve doğru bir biçimde evraklarınızın düzenlenmesi gerekmektedir.